Proiectare construcții și arhitectură

Proiectare construcții și arhitectură

În activitatea de construcţii şi instalaţii, IPROLAM S.A. Bucureşti are în structura sa un puternic sector pentru proiectarea de construcţii civile, industriale şi instalaţii tehnologice/netehnologice pentru toate specialităţile.

Beneficiind de o structură complexă, cu toate specialitaţile tehnice reunite, cu un corp ingineresc de elită, cu o mare experienţă ca şi de o bază de date impresionantă cu peste 100 mii proiecte, IPROLAM S.A. are competenţa abordării unor lucrări complexe – la cheie – ca şi a celor de specialitate, în toate sectoarele economice, atât ca proiectant, Furnizor General cât şi ca Antreprenor General.

IPROLAM S.A. este în prezent o companie recunoscută în ţară şi străinătate, având marca şi domeniul de activitate înregistrate la institutul de mărci de la Geneva sub nr. 391192/1972, pentru calitatea lucrărilor realizate, pentru calitatea personalului său, pentru promtitudinea finalizării lucrărilor angajate.

Din iulie 1995 IPROLAM S.A. este înregistrat ca institut de consultanţă în domeniul său de activitate la Comisia Europeană din Bruxelles sub nr. Ro 20144. Începând cu 2009 IPROLAM este abilitat să întocmească documentaţii pentru accesare de fonduri structurale acordând consultanţă pentru obţinerea avizelor atât în ţară cât şi la Bruxelles.

IPROLAM S.A. are un Sistem de Management Integrat (Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională) conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi OHSAS 18001:2007, certificat de către Firma DNV – GERMANISCHER LLO

Servicii oferite:

 • Proiectare pentru instalaţii
 • Construcţii industriale specifice industriei energetice

 

 • Proiectarea de construcţii industriale
 • Proiectarea de construcţii civile, pentru invatamant, sanatate, social-administrative
 • Proiectarea de construcţii speciale şi mediu
 • Proiectarea de construcţii pentru export
 • Expertizarea de construcţii industriale
 • Expertizarea de construcţii civile, pentru invăţământ, sănătate, social- administrative, etc.
 • Expertizarea de construcţii şcolare
 • Expertizarea de construcţii pentru sanatate
 • Expertize construcţii social – administrative
 • Proiecte de consolidare a construcţiilor în urma expertizelor
 • Proiecte consolidare construcţii şcolare

Mai mult la https://www.iprolam.ro/ro/servicii/constructii-arhitectura

PDF