Bucharest Tourist Guide (Ghid turistic București)

Bucharest Tourist Guide (Ghid turistic București)Bilingual English/Romanian Guide (Ghid bilingv engleză/română)

Bucharest offers some excellent attractions, and during the recent years has cultivated a sophisticated, trendy, and modern sensibility that many have come to expect from a European capital.
Perhaps the most prominent landmark is the Palace of the Parliament, built in the 1980s during the reign of Communist dictator Nicolae Ceaușescu. The largest Parliament building in the world, the Palace houses the Romanian Parliament (the Chamber of Deputies and the Senate), as well as the National Museum of Contemporary Art. The building boasts one of the largest convention centres in the world.
Culture in Bucharest, included within the whole Romanian culture, is a unique culture, which is the product of its geography and its distinct historical evolution. Romanians, (Proto-Romanians, including Aromanians, Megleno-Romanians, and Istro-Romanians) are the descendants of the ancient people indigenous to the Balkans, but have been Romanized.
Bucharest has a growing cultural scene, in fields including the visual arts, performing arts and nightlife. Unlike other parts of Romania, such as the Black Sea coast or Transylvania, Bucharest’s cultural scene has no defined style, and instead incorporates elements of Romanian and international culture.

(București oferă câteva atracţii excelente, și în ultimii ani a cultivat o sensibilitate sofisticată, modernă și mondenă, pe care mulți se aşteaptă să o găsească la o capitală europeană.
Poate cea mai importantă atracție este Palatul Parlamentului, construit în anii 1980 în timpul dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. Cea mai mare clădire din Europa și a doua ca mărime din lume, Palatul adăpostește Parlamentul României (Camera Deputaților și Senatul), precum și Muzeul Național de Artă Contemporană. Clădirea are una dintre cele mai mari centre de convenții din lume.
Cultura în Bucureşti, inclusă în ansamblul culturii româneşti, este o cultură unică,  produsul geografiei SHOP SHOP SALE  și evoluției istorice a acesteia. Ea s-a definit ca punct de intersecţie a trei regiuni: Europa Centrală, Europa de Est și Balcani, dar nu poate fi efectiv inclusă în nici una dintre ele.
Bucureştiul are o activitate cultural-artistică diversificată și în creștere, cu manifestări în diverse domenii, inclusiv artele vizuale, spectacole, și viața de noapte. Spre deosebire de alte zone din România, precum litoralul Mării Negre sau Transilvania, scena culturală din București este mult mai eclectică, fără un stil definit, incorporând diferite elemente ale culturii românești și internaționale.)

CONTENTS (CUPRINS):

Bucharest
– Language
– Climate
– Time
– Demographics
– Administration
– – Justice system
– – Crime
– – Quality of life
– History
– Healthcare
– Sport
(Bucureşti)
– Limba
– Clima
– Ora
– Date demografice
– Administraţia
– – Sistemul judiciar
– – Criminalitatea
– – Calitatea vieţii
– Istoria
– Sănătatea
– Sport
Geography
– Climate
– Parks and gardens
– – Sculptures in Herăstrău Park
– – – Statues of animals
– – – Statues of people
– – – Romanian myths and stories
– Lakes
– – Main lakes:
– Fântâni
(Geografia)
– Clima
– Parcuri şi grădini
– – Sculpturile din Parcul Herăstrău
– – – Statui de animale
– – – Statui de persoane
– – – Mituri şi poveşti româneşti
– Lacuri
– – Principalele lacuri:
– Fântâni
Economy
– Real estate
– Bucharest Stock Exchange
– – Indices
(Economia)
– Imobiliare
– Bursa de Valori Bucureşti
– – Indici
Transport
– Road network
– Buses, trams and trolleybuses
– – Buses
– – Trolleybuses
– – Trams and light rail
– – Private cars
– Metro
– – Bucharest Metro Lines
– Air
– Railways
– Get in
– – By plane
– – – Connections and airports
– – – Transport to the city
– – By bus
– – By train
– – By car
– – – Rent-a-car
– – – By taxi
(Transport)
– Transportul rutier
– Autobuze, tramvaie şi troleibuze
– – Autobuze
– – Troleibuze
– – Tramvaiele şi metroul uşor
– – Autoturismele private
– Metro
– – Magistralele metroului din Bucureşti
– Transportul aerian
– Transportul feroviar
– Sosiri şi plecări
– – Cu avionul
– – – Conexiuni şi aeroporturi
– – – Transportul spre oraş
– – Cu autobuzul
– – Cu trenul
– – Cu maşina
– – – Închirieri de maşini
– – – Taxi
Tourism
– Landmarks
– – Parliament Palace (Palatul Parliamentului)
– – Old town
– – Revolution Square (Piaţa Revoluţiei)
– – Arch of Triumph (Arcul de Triumf)
– – Romanian Atheneum (Ateneul Roman)
– Sleep
– – Budget
– – – Camping
– – – Hostels
– – Mid-range
– – Splurge
– More hotels
– Athénée Palace
– – History
– Buy
– – Shopping malls
– Eat
– Drink
– Clubbing
(Turism)
– Atracţii turistice
– – Palatul Parlamentului
– – Oraşul vechi
– – Piaţa Revoluţiei
– – Arcul de Triumf
– – Ateneul Român
– Cazare
– – Buget
– – – Camping
– – – Pensiuni
– – – Budget hotels
– – Medii
– – De lux
– Alte hoteluri
– Athénée Palace
– – Istoria
– – Cumpărături
– – – Mall-uri
– Mâncare
– Băutură
– Cluburi
Culture
– Visual arts
– Performing arts
– Concert venues
– Cultural events and festivals
– Traditional culture
– Museums
– – Art Museum (Muzeul Naţional de Artă al României)
– – Aviation Museum (Muzeul Aviaţiei)
– – National Museum of Contemporary Art (Muzeul Naţional de Artă Contemporana)
– – Curtea Veche Museum (Old Princely Court Museum)
– – Cotroceni Palace Museum (Muzeul Naţional Cotroceni, Palatul Cotroceni)
– – Firefighters Museum (Muzeul National al Pompierilor)
– – Village Museum (Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”)
– – Museum of the Romanian Peasant (Muzeul Naţional al Țăranului Român)
– – Geology Museum (Muzeul Naţional de Geologie)
– – National History Museum (Muzeul Naţional de Istorie a României)
– – Muzeul de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici
– – Nicolae Minovici Folk Art Museum (Muzeul de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici)
– – Military History Museum (Muzeul Militar Naţional)
– – National Museum of Romanian Literature (Muzeul Naţional al Literaturii Române, Casa Kreţulescu)
– – D. Minovici Western European Arts Museum
– – Frederic and Cecilia Cuţescu-Storck Art Museum (Muzeul de Artă Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck)
– – Railways Museum (Muzeul Căilor Ferate Române)
– – National Museum of „George Enescu” (Muzeul Naţional „George Enescu”)
– – National Philatelic Museum (Muzeul Naţional Filatelic)
– – Museum of Mary and Dr. G. Severeanu, (Muzeul Maria şi dr. George Severeanu)
– – Bucharest History Museum (Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Sutu)
– – National Museum of Antiquities (Muzeul Naţional de Antichităţi)
– – National Museum of Old Maps and Books (Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi)
– – Jewish Community History Museum
– – Grigore Antipa Natural History Museum
– – “Dimitrie Leonida” Technology Museum
– Architecture
– – Historical architecture
– – Contemporary architecture
– Palaces
– – Cantacuzino Palace
– – CEC Palace
– – Cotroceni Palace
– – Creţulescu Palace
– – Elisabeta Palace
– – National Museum of Art
– – Palace of Justice
– – Palace of the Parliament
– – Palace of the National Military Circle
– – Palace of the Patriarchate
– – Victoria Palace
– Monasteries
– – Extant monasteries
– – Historical monasteries
– Churches
– – Romanian Orthodox churches
– – Other Orthodox churches
– – Catholic churches
– – – Romanian churches united with Rome (Greek Catholic)
– – – Roman Catholic churches
– – Reformed (Calvinist) churches
– – Evangelical (Lutheran) churches
– – Adventist churches
– – Baptist churches
– – Evangelical Christians churches
– – Evangelicals churches
– – Pentecostal churches
– – Hebrew Messianic communities
– – Mănăstirea Radu Vodă
– Sinagogi în Bucureşti
– Cinemas
– – Art
– – Mainstream
– Book Stores
– Other
(Cultura)
– Artele vizuale
– Spectacole
– Săli de concerte
– Evenimente culturale şi festivaluri
– Cultura tradiţională
– Muzee
– – Muzeul Naţional de Artă al României
– – Muzeul Aviaţiei
– – Muzeul Naţional de Artă Contemporană
– – Muzeul Curtea Veche
– – Muzeul Naţional Cotroceni, Palatul Cotroceni
– – Muzeul National al Pompierilor
– – Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
– – Muzeul Naţional al Țăranului Român
– – Muzeul Naţional de Geologie
– – Muzeul Naţional de Istorie a României
– – Muzeul de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici
– – Muzeul Militar Naţional
– – Muzeul Naţional al Literaturii Române, Casa Kreţulescu
– – Muzeul de Artă Europeană Occidentală D. Minovici
– – Muzeul de Artă Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu-Storck
– – Muzeul Cailor Ferate Române
– – Muzeul Naţional „George Enescu”
– – Muzeul Naţional Filatelic
– – Muzeul Maria şi dr. George Severeanu
– – Muzeul Municipiului Bucureşti, Palatul Sutu
– – Muzeul Naţional de Antichitati
– – Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţilor Vechi
– – Muzeul de Istorie al Comunităţii Evreieşti
– – Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa
– – Muzeul de Tehnologie „Dimitrie Leonida”
– Arhitectura
– – Arhitectura istorică
– – Arhitectura contemporană
– Palate
– – Palatul Cantacuzino
– – Palatul CEC
– – Palatul Cotroceni
– – Palatul Creţulescu
– – Palatul Elisabeta
– – Muzeul Naţional de Artă
– – Palatul de Justiţie
– – Palatul Parlamentului
– – Palatul Cercului Militar Naţional
– – Palatul Patriarhiei
– – Palatul Victoria
– Mănăstiri
– – Mănăstiri existente
– – Mănăstiri istorice
– Biserici
– – Biserici ortodoxe româneşti
– – Alte biserici ortodoxe
– – – Biserici ortodoxe bulgare
– – – Biserici ortodoxe greceşti
– – – Biserici ortodoxe ruse
– – Biserici anglicane
– – Biserici armeneşti
– – Biserici catolice
– – – Biserici române unite cu Roma (greco-catolice)
– – – Biserici romano-catolice
– – Biserici reformate (calvine)
– – Biserici evanghelice (luterane)
– – Biserici Adventiste
– – Biserici Baptiste
– – Biserici Creştine după Evanghelie
– – Biserici Evanghelice
– – Biserici Penticostale
– – Comunităţi Evrei Mesianici
– – Mănăstirea Radu Vodă
– Sinagogi în Bucureşti
– Cinematografe
– – Artă
– – Generale
– Librării
– Altele
Education
– University of Bucharest
– – History
– – Faculties
– – Buildings
– Academia de Studii Economice
– – Institution
– – Format and length of studies
– – Faculties
– – Codification of the rooms
– – Student organizations
(Educaţia)
– Universitatea din Bucureşti
– – Istorie
– – Facultăţi
– – Clădiri
– Academia de Studii Economice
– – Instituţia
– – Formatul şi durata studiilor
– – Facultăţi
– – Codificarea sălilor
– – Organizaţii studenţeşti
References
Referinţe
About the author
– Nicolae Sfetcu
– – By the same author
– – Contact
(Despre autor)
– Nicolae Sfetcu
– – De același autor
– – Contact
Publishing House
– MultiMedia Publishing
(Editura)
– MultiMedia Publishing

MultiMedia Publishing House Edition: https://www.telework.ro/en/e-books/bucharest-tourist-guide-ghid-turistic-bucuresti-illustrated-edition-editia-ilustrata/
– e-Book: EPUB (ISBN 978-606-9041-93-2), Kindle (ISBN 978-606-9041-95-6), PDF (ISBN 978-606-9041-94-9)
Publication Date: November 10, 2015